Khóa học nối mi

-   Hướng dẫn cách sử dụng các loại lông mi và dụng cụ nối mi
-   Hướng dẫn nối mi sợi, mi chùm theo công nghệ Hàn Quốc.
-   Hướng dẫn cách khắc phục, xử lý các sai sót trong quá trình nối mi.
-   Hướng dẫn cách tháo gỡ mi.

Share
 
cách giảm cân