Tag: loại mi nối

Có những loại mi nối nào, làm sao để phân biệt các loại mi nối?

Với sự phất triển ngày càng lớn mạnh của công nghệ nối mi, các loại mi nối ra đời ngày càng nhiều với nhiều mẫu mã, chủng loại và chất lượng khác nhau để phù hợp với các phong cách nối mi hiện đại. Tuy nhiên, có các loại mi nối cơ bản và ...