Trang điểm cá nhân

BUỔI 1:
-  Xác định ưu & khuyết điểm của khuôn mặt
-  Vệ sinh da mặt
-  Đánh nền bằng Latex
-  Che khuyết điểm
-  Tạo khối khuôn mặt
-  Vẽ sóng mũi
-  Đánh má hồng

BUỔI 2:
-  Đánh nền bằng cọ
-  Vẽ Chân mày bằng bột
-  Các phương pháp vẽ Eyeliner
-  Vẽ viền mắt
-  Bấm mi
-  Chải Mascara

BUỔI 3:  KIỂM TRA

BUỔI 4:
-  Vẽ chân mày bằng chì định hình
-  Cách vẽ son

BUỔI 5:
-  Các phương pháp tạo mí giả
-  Cách gắn mi giả

BUỔI 6:
-  Phương pháp 'One line eye' màu xanh biển
-  Phương pháp 'One line eye' màu tím Huế
-  Phương pháp 'One line eye' màu xanh lá

BUỔI 7:
-  Phương pháp đánh mắt màu Xanh Biển 'V' Shape nhấn Đen
-  Phương pháp đánh mắt màu Vàng Đồng 'V' Shape nhấn Nâu Đậm

BUỔI 8:
-  Phương pháp đánh mắt màu Nâu Da tự nhiên 'V' Shape nhấn Nâu Đậm
-  Phương pháp đánh mắt màu Hồng 'V' Shape nhấn Tím

BUỔI 9:  KIỂM TRA

BUỔI 10:
-  Phương pháp đánh mắt màu Xám Tro Smokey Eyes với màu Đen
-  Phương pháp đánh mắt màu Xanh Da Trời Smokey Eyes với màu Xanh Biển

BUỔI 11:
-  Phương pháp đánh mắt màu Hồng Smokey Eyes với màu Tím Than
-  Phương pháp đánh mắt màu Xanh Lá Smokey Eyes với màu Xanh Lá Đen

BUỔI 12:  KIỂM TRA (Học viên tự trang điểm) 'Tự Nhiên'

BUỔI 13:
-  Phương pháp đánh mắt màu Cam 'V' Shape nhấn Nâu Đậm
-  Phương pháp đánh mắt màu Tím 'V' Shape nhấn Tím Than

BUỔI 14:
-  Phương pháp đánh mắt màu Xanh Lá 'V' Shape nhấn Xanh Rêu
-  Phương pháp đánh mắt màu Xanh Ngọc Bích 'V' Shape nhấn Xanh Lá Đen

BUỔI 15:  KIỂM TRA (Học viên tự trang điểm) 'Dự Tiệc'

Share
 
cách giảm cân